فارسی   English  
Home Contact Us Login
برخی از پروژه ها : طرح مجموعه های تفریحی گردشگری بابا امان بجنورد، شاندیز، گنو بندر عباس و شهربازی مشهد - مطالعات، طراحی و نظارت مسکن استیجاری شهرهای مشهد، بجنورد، سبزوار، کاشمر و نیشابور - مطالعات، طراحی و نظارت مجموعه خرید و ایستگاه شماره قطار شهری مشهد - طراحی مرکز برگزاری سمینارها و مهمانسرای دولت (بندر عباس) - طرح کارخانه یکصد هزار تنی خوراک دام امیر کبیر (اهواز) - طرح فرهنگسرای سرخس - طرح هتل پنج ستاره اوقاف مشهد - طرح مجتمع اقامتی نهبندان - طرح مجموعه ورزشی فرهنگی کوهسر مشهد - طرح پارکهای پردیس قائم مشهد، نهبندان و سرخس - طرح ساختمان استانداری خراسان شمالی - طرح آموزشی دانشگاه بجنورد - طرح مجموعه توریستی آبگرم فردوس و ده ها طرح دیگر
 عضویت شرکت در مجامع حرفه ای معتبر
 
1372 عضویت در گروه تخصصی معماری جامعه مهندسان مشاور ایران
1372 عضویت در گروه تخصصی شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران
  عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران _ دفتر خراسان _ از بدو تاسیس
1376 عضویت در انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز _تهران
1379 عضویت در انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان به عنوان عضو موسس
1382 عضویت در انجمن مدیران فنی و اجرائی
1381 عضویت در گروه کارشناسی مشاوره ای کمیته فنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان
  عضویت در کار گروه شهر سازی و معماری شورای شهر مشهد-آقای جواد میرزائیان.
  عضویت در HPO  سازمان  مسئول جهت  صدور مجوز های ساخت وساز کانادا - آقای بهرام رسیده  
  عضویت درPacific Home Warrantyدستگاه مجری برنامه ضمانت از ساخت و ساز کانادا–آقای بهرام رسیده
  عضویت در انجمن مهندسان معماران کانادا-آقای حمیدرضا طاهری
1385-1388  عضویت در انجمن مهندسان معمار استان بریتیش کلمبیا ، ونکوور کانادا -آقای حمید رضا طاهری
Copyright © 2008 'Webgostaran'. All rights reserved.