درباره ما

شرکت مهندسین مشاورزیست کاوش با بیش از دو دهه فعالیت در عرضه خدمات مشاوره فنی و مهندسی و اجرایی در زمینه طرحهای معماری ، شهرسازی ، طراحی شهری و ساماندهی کالبدی شهرها در عرصه های داخلی و بین المللی به عنوان مشاور تشخیص صلاحیت شده در پنج گرايش شامل تخصصهای شهرسازی ، طراحی شهری ، ساختمانهای مسکونی ، تجاری، اداری ، صنعتی ، نظامی، ساختمانهای آموزشی، بهداشتی و درمانی و رشته تاسیسات برقی و مکانیکی از بدو تاسیس در سال ۱۳۶۹ (در زمینه طراحی پروژه های عمرانی) فعالیت داشته است. ثمره این فعالیت بالغ بر دویست عنوان پروژه های معماری و شهرسازی و طراحی شهری در زمینه های مختلف بوده که با بکارگیری بالغ بر پنجاه نفر نیروی کارشناسی تخصصی تمام وقت درگرایشهای متفاوت ارائه خدمات نموده است. { ادامه }